• Γιάννης Γαλαίος

Το Krav Maga δεν είναι μόνο τεχνικές.

Είναι συχνό το φαινόμενο ένας ασκούμενος στο Krav Maga να επικεντρώνεται σε τεχνικές με μοναδικό σκοπό να περάσει το επόμενο επίπεδο της ύλης.

Ενώ για τα πρώτα επίπεδα είναι μια ασφαλή οδός για να ξεκινήσει να αποκτά μια ιδέα για το τι είναι το Krav

Maga είναι ελλιπές για την ικανότητα του να προσαρμόζεται και να παίρνει γρήγορες αποφάσεις κάτω από πραγματικές συνθήκες.

Η λύση στο πρόβλημα αυτό είναι η προοδευτική έκθεση του ασκούμενου σε πιθανά σενάρια που περιλαμβάνουν συνδυασμό δύο ή περισσότερων επιθέσεων καθώς και δύο ή περισσότερων επιτιθέμενων.

Έτσι ένας αποκτά μυική μνήμη σε εικόνες εκτός ύλης και αυτό τον καθιστά πιο ικανό να επιβιώσει από μια επίθεση σωματικής βίας.

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για μια μικρή επίδειξη.

Combining Techniques

Urban Protection - Krav Maga

Η αυτοάμυνα όπως θα έπρεπε να είναι.

60 views0 comments